Existují jen dvě dědictví,
u nichž má cenu doufat,
že je předáme našim dětem
- kořeny a křídla.Holding Carter

Tanec s dětmi

Jmenuji se Kačka Chrástná. Na své cestě jsem vystudovala Damu, Divadelní antropologii, Integrační program se zakončením na Autorské tvorbě. Tanci se věnuji od dětství a miluji ho, jako svobodné vyjádření naší duše. Velmi mě oslovil Africký tanec, Feldenkraisova metoda, Tanec pěti rytmů. V současné době se věnuji léčení tancem, hlasem, cestě k sebe léčení, která vede k radosti z pohybu, k radosti ze života. Je to intuitivní tanec.

V tanci s dětmi vycházím z přítomného okamžiku. Propojenosti se zemí, nebem, přírodou, Universem. Tančíme v kruhu, pracujeme s představou a s živly (oheň, voda, země, vzduch). Spontánnost, radost a neomezená tvořivost je hnací silou tance. Při práci s dětmi si přeji podpořit jejich radost z pohybu, poznávání těla a daru, který jim byl dán v jejich přirozenosti, fantazii, napojení. Tančíme na živou nejlépe indickou rytmickou hudbu i reprodukovanou. Tančit, zpívat může úplně každý, bez omezení. Je to cesta do světa fantazie, očista těla i duše. Jen otevřít křídla a letět.

RYTMICKÁ CVIČENÍ - budeme tančit s bubnem či na indické rytmy, rozvíjet spontánnost, přirozenou radost z tance.

POZNÁVÁNÍ TĚLA - uvědomíme si každou část těla - ( chodidla, nohy, boky, hrudník, ruce, krk, hlavu...) s každou částí budeme tančit, rozhýbávat jí za pomocí představy, dotýkat se Země, nebe.

ENERGETICKÉ TĚLO - uvědomíme si naše energetické tělo, přesah, budeme tančit s představou světla, propojíme se se Sluníčkem.

PRÁCE SHLASEM - budeme vyjadřovat různé zvuky, rozezvučíme tělo v jeho přirozenosti, naučíme se písničky.

VOLNÝ TANEC - na hudbu budeme tančit bez omezení, tak jak cítíme, prostor pro radost, svobodu z pohybu, cokoli je možné, naprosté otevření se v tanci, zároveň vnímání jeden druhého.

PROPOJENÍ SE ZEMÍ - v tanci vyjádříme různé druhy zvířátek, rostlin, stromů - budeme létat jako ptáčci, běhat jako tygři.

PRÁCE S ELEMENTY - budeme pracovat s elementy vody, země, vzduchu, ohně. Voda - v představě se spojíme s řekou, voda nás prostupuje, očišťuje nás. Oheň - v solar plexu se nám ohýnek rozhoří, rozsvítí se Sluníčko, stanou se z nás ohnivci. Vzduch - představa, jak větřík se nás dotýká, prostupuje nás, rozhýbává nás, jako strom. Země - spojení se Zemí, klid, objetí, mateřské lůno, budeme válet sudy, cítit Zemi, spojovat se s ní na srdci, vnímat kosti, klouby.

HARMONIZACE - na konci zklidnění, dýchání, uvnitřnění, meditace.