Hudební tvořivé kurzy

Hudba má léčit duši i tělo...

Prapůvodně byla hudba v mnoha rovinách léčebným prostředkem. V dobách, kdy si lidé hudební nástroje sami vyráběli, sami sobě tuto hudbu hráli a podle ní také zpívali a tančili, působila jako balzám. Potěšila, pomohla ventilovat různé duševní přetlaky, léčila mezilidské vztahy a byla také kulturním znakem příslušnosti a sounáležitosti. To vše se dnes až na vzácné výjimky z hudby vytratilo. Bezduchá komerční hudba, kterou nám se ziskuchtivým záměrem podsouvají nejrůznější média, přestala fungovat. Taková hudba nám nemá co dát, nemá nám co říct. Je to jen bezobsažné pozlátko.

Je nejvyšší čas, aby si lidé uvědomili, jaké nedozírné následky má, že dnešní děti vůbec nevědí, jak a proč se hudba doopravdy dělá, co je jejím posláním a jak má fungovat. K tomu mohou přispět kurzy, jejichž účastníci si mohou na autentický hudební nástroj nejen sáhnout a zahrát, ale také si ho vyrobit. A přitom přemýšlet, o čem to všechno vlastně je.

Těšíme se na váš zájem při navazování nového vztahu mezi hudbou a lidmi, kterým v této době tolik chybí přirozená harmonie a životní pohoda, kterou měli naši předkové. Věříme, že tento vztah lze obnovit.

Tvořivé hudební kurzy INFORMACE